Loading

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

บริษัท อินโนเวทีฟ มาร์เกตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ต่อไปนี้ เรียกว่า "บริษัท"), ตระหนักดีถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย (ต่อไปนี้ เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") และคำนึงอยู่เสมอว่าการควบคุมจัดการอย่างเหมาะสม เป็นหน้าที่ของเรา ดังนั้น เพื่อที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้รับการปกป้องรักษาไว้อย่างดี บริษัท จึงได้กำหนดและปฏิบัติตามนโยบายปกป้องรักษาความลับส่วนบุคคล (Privacy Policy) ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เป็นต้น
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อาศัย อีเมล เป็นต้น
  • ข้อมูลอื่นๆ เช่น การเข้าใช้เว็บไซต์ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่บริษัทเก็บข้อมูล

  1. เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า และเพื่อการอื่นที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย
  2. เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตามที่ลูกค้าเลือกให้ความยินยอมไว​้
   • เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
   • เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่างๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้

  ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 4. ช่องทางการติดต่อร้านค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลร้านค้าจัดเก็บ

  ลูกค้ามีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวลูกค้าได้ หากลูกค้าเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • admin@imcthai.com

นโยบายทางธุรกิจ (Business policy)

 1. การจัดส่งสินค้า

  • สินค้าจัดส่งวันจันทร์ - เสาร์
  • จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยและบริษัทเอกชน Kerry, DHL
  • ระยะเวลาในการจัดส่งในพื้นที่ กทม.ประมาน 1-2 วัน ต่างจังหวัด 2-3 วัน หลังขั้นตอนการจัดส่ง
 2. การยกเลิกการสั่งซื้อ

  • ติดต่อแจ้งผ่านทางช่องทางอีเมล admin@imcthai.com
  • ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ
  • แจ้งเหตุผลที่ต้องการยกเลิก
 3. การคืนสินค้า/การคืนเงิน

  เงื่อนไขการคืนสินค้า

  • กรณีที่สินค้าชำรุดจากการจัดส่งสินค้า
  • กรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ สินค้าผิดขนาดไม่ตรงกับที่โฆษณา
  • กรณีที่สินค้าถูกใช้งานมาแล้วหรือสินค้าหมดอายุ
  • กรณีที่สินค้าถูกตีกลับจากการปฎิเสธการรับสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
  • กรณีที่เปลี่ยนใจ/ไม่พอใจสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
  1. การคืนสินค้า
   • ตรวจเช็คสินค้าอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องการคืนสินค้า
   • ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
   • สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์
   • สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ
  2. การคืนเงิน
   • บริษัท ฯ จะดำเนินการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 7 วันทำการ*
    *นับจากวันที่ได้รับสินค้าคืนมายังบริษัท ฯ

    ธนาคารที่สามารถแจ้งการโอนคืนเงินได้มีดังนี้

    • ธนาคารไทยพาณิชย์
    • ธนาคารกรุงเทพ
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ธนาคารกรุงไทย
    • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    • ธนาคารธนชาต